Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Lượt xem:

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người... ...