Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

  • Điện thoại: 0262...
  • Email: nguyentraith4@gmail.com
  • Địa chỉ: Xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk