Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 22/KH-THNT 31/08/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
KẾ HOẠCH HĐT NĂM HỌC 22-23 15/05/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH HĐT NĂM HỌC 2022-2023
TT 34/2021/TT-BGDĐT 30/11/2021 Thông tư, TT 34/2021/TT-BGDĐT
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên