• Trịnh Thị Hương
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng
  • 0966749997
  • trinhhuongbmt123@gmail.com
  • Trương Thị Ngọc Lan
  • Ban Giám Hiệu
  • Phó Hiệu trưởng
  • 0988384301
  • ngoclan384301@gmail.com