TH Nguyễn Trãi tham dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp Giỏi cấp Huyện năm học 2021-2022

TH Nguyễn Trãi tham dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp Giỏi cấp Huyện năm học 2021-2022

Lượt xem:

Tham gia Hội thi giáo viên tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi cấp Huyện năm học 2021-2022 do Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Ea Súp tổ chức, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Ia Lốp có 03 giáo viên chủ nhiệm đại diện tham gia dự thi. Các giáo viên tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi trải qua hai phần thi: Trình bày một biện... ...
Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Lượt xem:

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người... ...