TH Nguyễn Trãi tham dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp Giỏi cấp Huyện năm học 2021-2022

TH Nguyễn Trãi tham dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp Giỏi cấp Huyện năm học 2021-2022

Lượt xem:

Tham gia Hội thi giáo viên tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi cấp Huyện năm học 2021-2022 do Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Ea Súp tổ chức, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Ia Lốp có 03 giáo viên chủ nhiệm đại diện tham gia dự thi. Các giáo viên tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi trải qua hai phần thi: Trình bày một biện... ...