Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích tốt năm học 2023 – 2024 trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 28/11/2023, tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã diễn ra Chương trình tài trợ an sinh xã hội. Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích tốt năm học 2023 – 2024.

Dưới đây làm một vài hình ảnh trong chương trình.